ពាក្យថា "ម្តាយធំ ឪពុកធំ"

Category: អក្សរសាស្ត្រ​ខ្មែរ | Sunmited by: keosarath | Sunmited Date: Sunday, 23 Dec, 2012 | View: 413


Description:

សម្រង់ពាក្យពីបទសម្ភាសន៍អក្សរសាស្ត្ររបស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី ជោតញ្ញាណោ ជួន ណាត​ ព្រះមហាអគ្គបណ្ឌិតព្រះពុទ្ធសាសនា និង អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ។