Thành Lập Phân Ban Văn Hóa Đặc Trách Phật Giáo Nam Tông Khmer

Category: Pagodas | Sunmited by: Pretty boy0508 | Sunmited Date: Monday, 23 Jan, 2012 | View: 722


Description:

Lễ Công Bố Thành Lập và Ra Mắt Phân Ban Văn Hóa Đặc Trách Phật Giáo Nam Tông Khmer tại Chùa Candaransi (Chantarangsay), 164/235 Trần Quốc Thảo, F.7, Q.3, Tp. HCM.